Žmogus ir jo legenda

Žmogus ir jo legenda

2,06 € 7,11 Lt
Kiekis
Į krepšelį
Pristatymo terminas iki 4 darbo dienų
Pristatymo kaina - siunčiama paštu, priklauso nuo knygų svorio
Apmokėjimas - gavus laišką, kad užsakymas paruoštas
Norite pasiteirauti? 8 682 53171 senanauja@gmail.com
Prekės aprašymas
Pavadinimas: Žmogus ir jo legenda
ISBN: 9986-39-229-2
Knygos ištrauka: ĮŽANGOS ŽODIS

(…)Taigi ir nusprendžiau ilgai nebelaukti, tokią knygą parengti ir publikuoti. Ją, tą knygą, pavadinau „Žmogus ir jo legenda". Ji skirta daugiausia apmąstymams to, kas vyksta pas mus ir svetur literatūros bei apskritai kultūros fronte. Sakau, „kultūros fronte", nes čia, kaip niekur kitur ir dar niekada anksčiau, neramu, neaišku, nepastovu, sujaukta, čia nuolat kovojama, laimima ir pralaimima be aiškesnio tikslo. Tokį nepastovumą, tokį neaiškumą ir sąmyšį sukelia, įkvepia ir palaiko vadinamasis postmodernizmas, kurio būdingiausias bruožas yra etinis, estetinis reliatyvizmas: nėra pastovių, amžiais kurtų ir amžiais tikrintų dvasinių vertybių, nėra kriterijų, nėra tradicijų, nėra to, dėl ko nebūtų galima suabejoti, iš naujo peržiūrėti, reviduoti. Turi būti nutrinta riba ir tarp Gėrio ir Blogio, tarp Grožio ir Bjaurasties. Tikroji literatūra esanti tik ta, kuri depolitizuota, dekanonizuota, desakralizuota, drastiška ir šokiruojanti, įsitvirtinusi anapus gėrio ir blogio. Ir, be šito, ji, literatūra, turi būti tokia, kuri sugebėtų atspindėti kultūrą, kur viešpatauja jos didenybė „natūralioji būsena", išreiškianti ne tiek žmogaus pareigas, kiek teises.
Suprantama, kad žmogus, inteligentas, išugdytas ir išsimokslinęs kitoje epochoje - pastovių dvasinių vertybių paženklintoje epochoje, - negali nekritiškai priimti viso to, ką postmodernizmas įteisina. Ypač negali būti abejingas tada, kai, sakysime, iš kitos šalies, iš Vakarų ar Rytų, pas mus patenka daugiau blogio negu gėrio, daugiau tamsos negu šviesos, daugiau nuodų negu vaistų... Esant tokiai padėčiai, žinoma, negalėjau būti abejingas ir aš, pagarsėjęs kaip donkichotiškas Teisybės ieškotojas. Todėl ir šioje knygoje skaitytojas ras daug tokių minčių, samprotavimų, kurie prieštarauja nūdienos neigiamiems reiškiniams, turintiems ryšį su postmodernizmo diktatūra mūsų buityje ir būtyje, mūsų kultūros
baruose. Juo labiau jog kiekvieną dieną vis grėsmingiau išryškėja toji žala, kurią atneša etinis, estetinis reliatyvumas mūsų kultūrai, papročiams, vertybių sistemai bei tautinei savimonei.
Šioje knygoje man svarbu buvo ir vieną kitą būdingesnį bruožą bei faktą prisiminti ir pavaizduoti bei bandyti įvertinti ir tuos žmones - gyvus ir mirusius, - su kuriais teko gyvenimo kelyje susitikti ir kurie mano sieloje paliko pėdsakus. Vienokius ar kitokius.
Apybraižoje „Kelionė iš Vilniaus į Čikagą ir atgal, arba Už jūrių marių pasižvalgius" man knietėjo pasidalyti su skaitytojais tais įspūdžiais, kurie kilo pirmą kartą apsilankius tame Amerikos didmiestyje, kuriame tuomet gyveno daugiau lietuvių negu Laikinojoje sostinėje Kaune.
Be viso to, apie ką jau užsiminiau, į tą būsimąją knygą dar įdėjau straipsnį, skirtą Vilniaus miestui, kuriame jau daugelį metų gyvenu, ir Pasvaliui, kuriame baigiau gimnaziją ir kuris 1997 metų rudenį iškilmingai šventė 500 metų Jubiliejų.
O visą šią knygą, kuriai daviau pavadinimą „Žmogus ir jo legenda", atveria mano žodis, tartas dar Lietuvos TSR rašytojų ne-eiliniame suvažiavime 1989 metų birželio 6 dieną.
Baigdamas šią įžangą, norėčiau palinkėti visiems skaitytojams, kurie tik šią knygą paims į rankas, laimingai ir sėkmingai keliauti pasirinktu keliu!

Vilnius, 1999 09 30
Išleidimo metai: 2002
Puslapių skaičius: 342
Formatas: 15x22 cm
Įrišimas: Kietas
Anotacija: Vienas žymiausių Lietuvos rašytojų, garsių romanų, apsakymų rinkinių autorius, skaitytojui pateikia antrąją publicistikos knygą. Joje gvildenami visiems mums aktualūs etikos ir estetikos klausimai, kaip pats autorius pabrėžia, „kas vyksta pas mus ir svetur literatūros ir apskritai kultūros baruose". Rinkinį sudaro straipsniai, interviu, apybraižos, esė. Apstu žymių rašytojų (Jono Avyžiaus, Vinco Krėvės, Broniaus Krivicko), kitų kultūrininkų (Juozo Miltinio) portretų. Tekstams būdinga sklandi kalba, analitiškai skvarbus žvilgsnis.
Autoriai: Jonas Mikelinskas
Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
 
Knygos Filmai, Muzika, Žaidimai