Tautosakos darbai, XX (XXVII)

Tautosakos darbai, XX (XXVII)

4,92 € 16,99 Lt
Kiekis
Į krepšelį
Pristatymo terminas iki 4 darbo dienų
Pristatymo kaina - siunčiama paštu, priklauso nuo knygų svorio
Apmokėjimas - gavus laišką, kad užsakymas paruoštas
Norite pasiteirauti? 8 682 53171 senanauja@gmail.com
Prekės aprašymas
Pavadinimas: Tautosakos darbai, XX (XXVII)
Sudarytojas: Parengė R. Žarskienė
ISBN: ISSN 1392-2831
Knygos ištrauka: pratarmė
foreword

Tautosakos tekstas ir kontekstas
Komunikacinės sistemos kontekstas: sakmių ir patarlių sąveikos / L. Būgienė; Interneto folkloras: rūšis ar sklaidos būdas? / P. Krikščiūnas; Iš dainų poetikos: vyno įvaizdis ir jo kontekstas / B. Stundžienė; Kitataučiai lietuvių liaudies talalinėse / E. Vengrytė-Janavičienė; Kas pirmesnis, tas geresnis: papročių teisės tekstas ir kontekstai / G. Kadžytė; Trijų muzikinės kultūros sluoksnių sandūra lietuvių mirusiųjų pagerbimo apeigose / A. Žičkienė; Ankstyvoji lietuviškosios etnomuzikologijos terminija bei sąvokos: atradimai ir paklydimai / R. Sliužinskas; Oskaro Kolbergo muzikinė folkloristika: objekto kristalizacija / Ž. Ramoškaitė; Žvilgsnis į sutautosakėjusias tautinio atgimimo metų ir tarpukario lietuvių kompozitorių dainas / J. Petrikaitė; Šiuolaikiniai lietuvių muzikos ryšiai su tradicijomis / A. Nakienė; Darna instrumentiniame muzikavime ir jos suvokimas / R. Žarskienė; Psichoakustiniai darnos rekonstravimo metodai / R. Ambrazevičius; Metaforos funkcijos lietuvių užkalbėjimuose / D. Černiauskaitė; Mįslių sisteminimo problemos / A. Kensminienė; Lingvističeskije i chudožestvennyje osobennosti kommentarijev (Reč' ispolnitel'nicy fol'klora E.I. Kolesnikovoj) / E. Nikolajenko.

Iš naujųjų tyrinėjimų
Vaivorykštė lietuvių žodinėje tradicijoje / N. Laurinkienė; Normatyvumo raiška vėlyvosiose liaudies dainose / J. Sadauskienė.

Mokslinis paveldas
Karo žinia / Y. Penntinen, iš suomių k. vertė J. Kundrotaitė.

Tautinių mažumų tautosaka
Pietryčių Lietuvos lenkų liaudies dainos / parengė R. Sliužinskas.

Neskelbta archyvinė medžiaga
Jurgio Dovydaičio ir Eleonoros Balčiūnienės susirašinėjimas / parengė I. Žilienė.

Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui
Lietuvių tautosaka Aleksandro Pogodino išvykos į Kauno guberniją ataskaitose / parengė R. Kašėtienė.

Sukaktys
Juozas Brazaitis-Ambrazevičius ir žodinė literatūra / L. Sauka; Kompozitorius Balys Dvarionas ir folkloras / Ž. Ramoškaitė; Tautosakos rinkėjas Petras Lapienė / A. Jakubynienė.

Pro memoria
Elza Kuokarė (1920.X.13. – 2003.VIII.5) / L. Kudirkienė.

Recenzijos, anotacijos
Suvalkijos dainos ir muzika. 1935–1939 metų fonografo įrašai (V., 2003) / G. Kirdienė; Gervėčių melodijos (V., 2003) / A. Nakienė; FF Communications, No 279: Sommeils et veilles dans le conte merveilleux grec (Helsinki, 2002) / D. Vaitkevičienė; Folklore: Electronic Journal of Folklore, vol. 20–22 (Tartu, 2002) / L. Būgienė; “A Friend in Need is a Friend Indeed”: A Festchrift for Professor Wolfgang Mieder on the Occasion of his Sixtieth Birthday February 17, 2004 (Burlington, Vermont, 2004) / V. Agurkis; A.V. Nikitina. Obraz kukuški v slavianskom fol'klore (Sankt-Peterburg, 2002) / V. Ivanauskaitė.

Naujienos trumpai
Latvių etnologiniai tyrinėjimai / A. Višinskaitė; Lietuvių pasakos lenkiškai / L. Būgienė.

Kronika
Įteikta Kultūros ministerijos premija; Prie suomių dvasinės kultūros lobių; Papildyti Rankraštyno lobiai; Iš VPU tautosakos archyvo istorijos; Konferencija Estijoje; Tarptautinė paremiologų konferencija; Kultūros paveldo išsaugojimas skaitmenine forma; Tarptautinė konferencija Druskininkuose

Sutrumpinimai
Išleidimo metai: 2004
Puslapių skaičius: 368
Formatas: 17x26 cm
Įrišimas: Minkštas
Anotacija: Žr. ištrauką
Leidykla: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 
Knygos Filmai, Muzika, Žaidimai