Latvių mitologija

Latvių mitologija

6,57 € 22,68 Lt
Kiekis
Į krepšelį
Pristatymo terminas iki 4 darbo dienų
Pristatymo kaina - siunčiama paštu, priklauso nuo knygų svorio
Apmokėjimas - gavus laišką, kad užsakymas paruoštas
Norite pasiteirauti? 8 682 53171 senanauja@gmail.com
Prekės aprašymas
Pavadinimas: Latvių mitologija
ISBN: 9955-591-08-0
Knygos ištrauka:

TURINYS
PRATARMĖ / 7
1. RELIGIJOS KILMĖS TEORIJOS / 9
2. LATVIŲ MITOLOGIJOS ŠALTINIAI / 15
3. INDOEUROPIEČIŲ PROTAUTĖS MITAI / 17
4. BALTŲ, ARBA AISČIŲ, PROTAUTĖS MITAI / 19
5. DANGAUS TĖVAS IR ŽEMĖS MOTĖ / 21
6. DANGAUS DIEVYBĖS / 29
7. GAMTOS JĖGŲ DIEVYBĖS  / 36
8. LIKIMO DIEVYBĖS / 40
9. NAMINIS, MAJAS KUNGS / 55
10. ŽEMDIRBYSTĖS DIEVYBĖS / 57
11. GYVULININKYSTĖS DIEVYBĖS / 59
12. ARKLIŲ DIEVYBĖS  / 65
13. KIAULIŲ GLOBĖJAI / 69
14. KITŲ GYVULIŲ GLOBĖJAI / 70
15. VANDENS, MIŠKŲ IR KALNŲ DIEVYBĖS / 75
16. ŽMOGUS MITUOSE / 77
17. PROTĖVIŲ, ARBA SIELŲ, KULTAS / 80
18. VĖLIŲ GYVENIMAS ANAME PASAULYJE / 88
19. NELAIMINGOS SIELOS / 95
20. PIKTOJI DVASIA, ARBA VELNIAS / 97
21. TARPININKAI TARP ŽMONIŲ IR DVASIŲ PASAULIO /  101
22. LYGUO, LYGA, LYGAJAS IR LYGUONIS /  103
23. TRIMPAS / 105
24. PIKUOLAS / 107
25. J. MALECKIO DIEVAI: PERGRUBIS, PUŠKAITIS IR KITI / 109
26. ĮVAIRŪS SENŲJŲ RAŠTŲ DIEVAI /  112
27. ANTRIMPAS IR POTRIMPAS /  115
28. T. NARBUTO DIEVAI / 117
29. DIEVŲ IŠVAIZDA IR YPATUMAI /  119
30. ROMOVĖ IR JOS DIEVAI / 121
31. LIAUDIES TRADICIJOS KAIP MITOLOGIJOS ŠALTINIAI / 125
32. LIAUDIES TRADICIJOS ĮVAIRIŲ MITOLOGIJOS TEORIJŲ POŽIŪRIU / 126
33. "MOČIŲ", ARBA MATRONŲ, KULTAS / 129
34. SENŲJŲ LAIKŲ ŠVENTĖS / 132
35. ŠIUOLAIKINĖS ŠVENTĖS / 139
36. SENOVINIAI LAIKO SKAIČIAVIMAI / 148
37. SAVAITĖ IR SAVAITĖS DIENOS / 151
38. MIŠKO ŽVĖRYS MITUOSE / 155
39. NAMINIAI GYVULIAI / 166
40. MIŠKO PAUKŠČIAI / 171
41. AMFIBIJOS, KIRMĖLĖS IR VABZDŽIAI / 189
42. MEDŽIAI IR KITI AUGALAI / 195
43. BENDRA LATVIŲ MITOLOGIJOS APŽVALGA / 224
APIE AUTORIŲ / 228
PAVARDŽIŲ RODYKLĖ / 229
DALYKINĖ RODYKLĖ / 232

PRATARMĖ

IŠLEISTI perdirbtą savo "Latvių mitologiją" buvau sumanęs tik po to, kai būsiu išspausdinęs savo prietarų rinkinį ir W. Mannhardto surinktus baltų tautų mitologijos šaltinius. Tačiau "Latvių pasakų ir sakmių" leidimas šiuodu veikalus verčia atidėti dar keletui metų. Tuo tarpu nuolat girdėdamas teiraujantis apie mano "Latvių mitologiją", aš ir nebenorėjau laukti, kol bus baigti visi ankstesnieji raštai. Jei man bus lemta visus šiuos darbus laimingai pabaigti, tada būtų galima kelti klausimą ir dėl trečio leidimo.
Mano "Latvių mitologijos" pirmasis leidimas buvo išspausdintas Maskvoje 1918 metais, pačioje rusų revoliucijos pradžioje, ir dargi nedaugeliu egzempliorių, iš kurių didžioji dalis liko Rusijoje. Taigi Latvijoje ši knyga priklauso retenybėms. Be to, darbas parašytas prieš kokį dešimtmetį Tolimuosiuose Rytuose, kur man buvo nepasiekiamas vienas kitas šaltinis, o ir patys mitologijos tyrinėjimai per dešimt metų pažengė pirmyn. Pagaliau knyga tapo išspausdinta be mano korektūros, su kai kuriomis rašybos bei spaudos klaidomis. Taigi daug aplinkybių kalba už naują knygos leidimą.
Šiąknygąapie latvių mitologiją parašiau visiems išsilavinusiems latvių skaitytojams, besidomintiems latvių etnografijos klausimais. Todėl pridūriau ir platesnį įvadą apie mitologijos teorijas bei daviau įvairių paaiškinimų, kurie mitologams nebūtų buvę reikalingi. Tyčia praleidau kai kurias apeigų smulkmenas, kad knyga neišeitų pernelyg stora. Apie tuos dalykus bus daug medžiagos mano prietarų rinkinyje.
Mokslo reikalui galima būtų palikti visai nepaminėtus tuos raštus, kur mitologija aiškinama vienpusėmis teorijomis, neretai dargi tyčia iškreipiant faktus. Bet didesnioji dalis latvių skaitytojų tuomet negalėtų atskirti, kuriomis žiniomis tikėti, o kuriomis ne. Persakydamas tokias žinias, aš neminėjau autorių. Čia mums svarbus tik pats dalykas, o ne asmenys, iš kurių kai kas, galimas daiktas, jau ir nebesilaiko ankstesnių pažiūrų. Nebuvo mūsų tikslas nė įsileisti į nevaisingą polemiką ar mažiau išsilavinusiems tautiečiams prieš jų norą primesti mokslinį tyrimą.
Kaip daugelis senovės tautų, taip ir senieji latviai nestokojo nei teisingų pamokymų apie garbingą ir dorą gyvenimą, nei gerų įžvalgų į gamtos reiškinius, tačiau apie kokią nors jų aukštesnę moralę bei rimtą mokslą galvoti netenka. Jei mes vis dėlto savo protėvių prietarus prilyginam krikščioniškajam tikėjimui ir mūsų dienų idealų ieškome tolimuose priešistoriniuose laikuose, tai tik parodome savo didį istorijos neišmanymą. Tokių senovės entuziastų esama ne tik latviuose, bet, kaip matyti, ir tarp estų. Tai paskutinės buvusio tautinio romantizmo atgyvenos, kurį, apskritai imant, jau reikia laikyti pasibaigusiu.
Tam pačiam romantizmui priklauso ir ankstesnis požiūris, neva prūsai, lietuviai ir latviai turėję visiškai vienodą mitologiją. Mūsų dienomis susižavėjimas prūsų Romove bei jos dievais savo dienas jau, matyt, bus atgyvenęs.
Visi mūsų priešistorėje ieškoti stebuklai mokslo šviesoje pasirodo tušti ir netikri. Bet jų vieton mes randame kitus stebuklus, kurių pradžioj e visai neieškojome. Šie nelaukti stebuklai - tai tikroji latvių mitologija, kuri pasirodo esanti turtingesnė ir senesnė, nei patys latviai to buvo tikėjęsi.

Prof. P. Šmits
Ryga, 1926 m. kovo 14.

 

Išleidimo metai: 2004
Puslapių skaičius: 238
Formatas: 14x22 cm
Įrišimas: Kietas
Vertėjas: Iš latvių kalbos vertė Dainius Razauskas
Anotacija: Šioje knygoje, remiantis gausiais istoriniais liudijimais, kalbos duomenimis ir unikalia latvių tautosaka, išsamiai analizuojama ir pristatoma ne tik Lietuvos skaitytojams, bet ir specialistams iki šiol beveik nepažįstama latvių mitologija. Tai veikalas, išsamumu ir sistemingumu pranokstantis naujausius latvių mitologijos tyrimus.
Autoriai: Pėteris Šmitas
Leidykla: Aidai
 
Knygos Filmai, Muzika, Žaidimai