Įmonių veiklos planavimas ir analizė

Įmonių veiklos planavimas ir analizė

6,15 € 21,23 Lt
Kiekis
Į krepšelį
Pristatymo terminas iki 4 darbo dienų
Pristatymo kaina - siunčiama paštu, priklauso nuo knygų svorio
Apmokėjimas - gavus laišką, kad užsakymas paruoštas
Norite pasiteirauti? 8 682 53171 senanauja@gmail.com
Prekės aprašymas
Pavadinimas: Įmonių veiklos planavimas ir analizė
ISBN: 9986-836-16-6
Įrišimas: Minkštas
Knygos ištrauka:

TURINYS

Įmonių veiklos planavimas
1. Verslas ir jo valdymas
2. Strateginių planų ir metinių biudžetų sudarymo pagrindai
3. Strateginių planų ir metinių biudžetų rengimas
4. Svarbiausių biudžetų sudarymo ypatybė.
 Pardavimo pajamų biudžetas
 Pardavimo savikainos biudžetas
 Bendrųjų ir administracinių išlaidų biudžetas
5. Verslo vertinimo kriterijai

Ekonominės analizės pagrindai
1. Ryšys tarp planavimo ir analizės
2. Ekonominės analizės principai ir uždaviniai
3. Ekonominės analizės metodai
 Pažinimo teorijos metodai
 Logikos metodai
 Statistikos metodai
 Matematikos metodai
 Kiti metodai
 SSGG analizė
   SSGG analizės išoriniai veiksniai
   SSGG analizės vidiniai veiksniai
4. Ekonominės analizės tipai
5. Analitinio darbo etapai
6. Informacijos šaltiniai

Ekonominės analizės praktika
1. Produktas, gamyba ir pardavimai
 Pardavimo ir gamybos analizės uždaviniai
 Produkto įvertinimas ir pardavimo prognozė
 Produkcijos gamybos ir pardavimo pajamų dinamikos ir struktūros analizė
 Produkcijos kokybės įvertinimas
 Gamybos ir pardavimo pajamų ritmiškumo analizė
 Gamybos ir pardavimo pajamų efektyvumo veiksnių analizė
2. Ilgalaikio turto ir gamybinių pajėgumų analizė
 Ilgalaikio turto ir gamybinių pajėgumų esmė
 Ilgalaikio turto analizės eiga ir rodikliai
 Ilgalaikio turto būklės analizė
 Ilgalaikio turto naudojimo efektyvumo analizė
3. Žmogiškųjų išteklių ir darbo užmokesčio analizė
 Žmogiškųjų išteklių ir darbo užmokesčio analizės eiga
 Žmogiškieji išteklių - darbuotojų - analizės rodikliai
 Personalo darbo laiko naudojimo analizė
 Darbo užmokesčio ir kitų išmokų analizė
 Darbo efektyvumo analizė
4. Atsargų ir pirkimų analizė
 Atsargų ir pirkimų esmė ir analizės kryptys
 Atsargų poreikio analizė
 Atsargų panaudojimo efektyvumo analizė
5. Gamybos (veiklos) kaštų analizė
 Gamybos kaštų, išlaidų ir savikainos ekonominė esmė
 Lūžio taško analizė
 gamybos išlaidų analizės eiga
 Kaštų mažinimo rezervų nustatymas
 Negamybinių išlaidų analizė
6. Finansų analizė
 Finansų išteklių esmė
 Kapitalo ir jo analizė
  Apyvartinio kapitalo analizė
  Atsargų analizė
  Gautinų sumų analizė
  Pinigų ir jų ekvivalentų analizė
  Apyvartinio kapitalo poreikio nustatymas;
  Skolinto kapitalo analizė
 Pelno ir pelningumo analizė
  Pelno esmė
  Pelno analizės tikslai ir eiga
  Pelno veiksnių analizė
  Pelningumo analizė

Pabaigos žodis
Literatūra ir šaltiniai

Priedai
 Įmonės metinis biudžetas
 F įmonės prognozinės pinigų srautų ataskaitos sudarymas

 

 

Išleidimo metai: 2005
Puslapių skaičius: 178
Formatas: 15x22 cm
Anotacija:

Ši knyga skirta verslo planavimui, analizei, be kurių nebūtų išmintingai valdomi ištekliai ir pasiekiami verslo tikslai. Knygą sudaro trys dalys: pirmoji skirta strateginių planų ir metinių biudžetų sudarymui, antroji - ekonominės analizės pagrindams, o trečioji - įmonių veiklos analizės praktikai. Tai nėra verslo valdymo receptų knyga ar išsamus įmonių veiklos planavimo ir analizės vadovas, skirtas visiems atvejams, bet daugybė verslo situacijų problemų, jų analizės ir planavimo pavyzdžių galbūt padės tinkamai tvarkyti verslą. Verslo situacijų pavyzdžiai parengti naudojantis literatūros šaltiniais, todėl galimi sutapimai su konkrečiomis įmonėmis gali būti tik atsitiktiniai. Profesionaliems analitikams ši knyga pernelyg paprasta, bet pradedantiems analitikams, studentams, auditorių padėjėjams, įmonių vadovams ar buhalteriams, norintiems išmokti analizuoti, kontroliuoti ir valdyti verslą, tikiuosi, bus gera pagalbininkė.
Autorė

Recenzija

Naudinga knyga vadovams, buhalteriams ir studentams
Ar šiandien verslininkai planuoja savo verslą, ar vadovaujasi nuostata, kad viską reguliuoja rinka? 1998 m. Rusijos valiutos krizė turėjo skaudžių padarinių Lietuvos įmonių bei valstybės biudžeto pajamoms. Tada paaiškėjo, kad nevaldomas verslas turi įtakos įmonių finansiniams rezultatams. Norint sėkmingai valdyti verslą, jis turi būti orientuotas į naujų produktų, kurie atitiktų kintančius vartotojų poreikius, kūrimą. Reikalinga ne tik patikima apskaitos sistema ir tikslus mokesčių apskaičiavimas. Kadangi ištekliai visada riboti, juos reikia planuoti ir analizuoti jų panaudojimą, kad būtų patenkinti vartotojų poreikiai bei taupiai ir efektyviai panaudoti ištekliai. Įmonėms visada būtina gerai apsvarstyti priimamus verslo sprendimus.
Naujoji, jau penktoji atestuotosios auditorės Vitalijos Bagdžiūnienės knyga
"Įmonių veiklos planavimas ir analizė" (VšĮ "Conto litera", 2005, 178 psl.) skirta tiems įmonių valdymo, veiklos audito specialistams, kurie nori planuoti ir analizuoti verslą, kad galėtų išmintingai valdyti turimus išteklius ir pasiekti verslo tikslus. Knygą sudaro trys dalys: pirmoji supažindina, kaip sudaryti strateginius planus ir metinius biudžetus, antroji skirta ekonominės analizės pagrindams, trečiojoje pateikiami praktiniai įmonių veiklos analizės pavyzdžiai. Nors, anot autorės, tai nėra verslo valdymo receptų knyga ar išsamus įmonių veiklos planavimo ir analizės vadovas, skirtas visiems atvejams, tačiau kai kurių verslo situacijų analizė gali padėti tvarkant verslą. Verslo situacijų pavyzdžiai parengti naudojantis literatūros šaltiniais, todėl sutapimai su konkrečiomis įmonėmis tik atsitiktiniai. Galbūt ši knyga perdaug paprasta profesionaliems analitikams, bet studentams, įmonių vadovams ar buhalteriams, norintiems analizuoti, kontroliuoti ir valdyti verslą, gali būti gera pagalbininkė. Kadangi įmonių veiklos planavimas ir analizė yra svarbiausi kiekvienos įmonės sėkmingo valdymo elementai, tai, norėdami įvertinti savo ar kitos įmonės veiklos rezultatus, vadovai ir buhalteriai turi mokėti analizuoti įmonių veiklą. Analizė būtina, norint numatyti tolesnes įmonės plėtros tendencijas, parengti strateginius verslo planus ir konkrečius metinius biudžetus. Atsižvelgiant į knygoje pateiktą įmonių veiklos analizę, galima praktiškai sudaryti įmonių veiklos planus. Knygoje nedaug analizės teorijos, tačiau nagrinėjami įmonių veiklos situacijų pavyzdžiai parodo, kaip praktikoje taikyti įvairius analizės metodus, parengti analizės išvadas ir jas naudoti rengiant planus. Autorė glaustai aiškina analizuojamo dalyko esmę, tikslus, būdus ir priemones ir tai iliustruoja produktų, gamybinių pajėgumų, finansų ir kitų dalykų verslo situacijų analizės pavyzdžiais. Ši knyga pravers visiems, kurie gilinasi į įmonių valdymo, planavimo ir analizės paslaptis.
Olita Montvydienė

Autoriai: Vitalija Bagdžiūnienė
Leidykla: Conto litera
 
Knygos Filmai, Muzika, Žaidimai